top of page

Sinds 2021 ben ik als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam. Deze Stichting verzorgt onderwijs aan huis voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren die vanwege ziekte tijdelijk niet naar school kunnen. Het belangrijkste doel van de Stichting is het zoveel mogelijk beperken van leerachterstanden in tijden van ziekte. De leerkrachten die een leerling thuis les geven, helpen de leerlingen bij het plannen en maken van hun schoolwerk. Het bezig zijn met schoolwerk stelt de leerling vaak in staat om de aandacht te richten op iets anders dan de gezondheid. Hierdoor blijft het kind meer bij het normale dagelijkse leven betrokken. Ten slotte kan huisonderwijs eraan bijdragen dat de terugkeer op school soepeler verloopt.

Voor meer informatie over de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam, klik hier

bottom of page