top of page

Bijles Statistiek - HBO/WO

1-OP-1 BIJLES OP MAAT

Bij veel studies op Hogescholen en Universiteiten vormt statistiek het struikelblok van de studie. Vaak ervaren studenten verschillende problemen tijdens deze vakken waardoor de stress hoog op kan lopen. 1-op-1 bijles kan in deze gevallen ondersteuning bieden waardoor de student het vertrouwen in het vak weer terug krijgt en in staat is om het tentamen met succes af te ronden. 

 

 Bijlessen kunnen bestaan uit:

  • Oefenen met opgaven

  • Extra uitleg over de stof

  • Structuur aanbrengen in het leerproces

  • Voorbereiding op het tentamen

Tarief: € 80 per uur

Weekend tarief: + 25%

Het is ook mogelijk om bijles in kleine groepjes van 2,3 of 4 studenten te volgen voor respectievelijk €42,50, €37,50 of € 32,50 per persoon per uur.

Bijlessen vinden plaats in de openbare bibliotheek (OBA, UB) of bij de student thuis. Sinds COVID-19 heb ik ook ruime ervaring met het geven van online bijlessen via Skype/Zoom. Een combinatie van de ene week online en de andere week face-to-face bijles is eventueel ook mogelijk.  

Bijlessen kunnen ook in het Engels gegeven worden.

Aan de slag?

Tijdens een proefbijles (half tarief) kunnen we kijken of het klikt.  Als dat zo is, maken we samen een volgende afspraak en een planning.  

SAS_BIJLES-23.png
bottom of page